Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Thales şirketleri mal veya hizmet üreten birimler olarak görmekten çok bir yapabilirlikler bütünü olarak algılar. Bu bağlamda stratejiler bu firmaların özel yapabilirlikleri ile rekabet ettikleri piyasalardaki fırsatları eşleştirme yönünde geliştirilir. Bu süreç şirketlerin rekabet gücünü en iyi şekilde ortaya koyar. Çizilecek yol haritası şirketin kısıtlı kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktan geçer. Thales metodolojisini anlatırken:

  1. “Biz Kimiz?” saha çalışması şirketlerin mevcut durumda neyi nasıl yapabildiklerini ortaya koyar. Yapabilirliklerin keşfinde, yönetime alanında uzun yıllar tecrübesi olan uzman profesyoneller destek olur.
  2. Şirketin faaliyet gösterdiği sektör(ler)in arz ve talep dinamikleri incelenir: Thales’in sektör bilgisi ve danışman deneyimi, şirketlerin açık bir harita çıkartmasını sağlar.
  3. Thales yönetimin gitmek istediği nokta ile şu andaki konumu arasındaki “boşluk (gap)” analizini yapar. Firmanın mevcut rekabet gücünün nasıl geliştirilebileceği üzerinde çalışır. Uluslararası başarılı örnekler ve tecrübe şirkete uyumlu hale getirilerek kanalize edilir.
  4. Standart yönetim guruları şirketin İnsan Kaynakları (IK) ve Finansman durumu ile ilgilenmezler. Bunun aksine Thales bu iki fonksiyonun şirketin en önemli fonksiyonları olduğunu düşünür. İK tarafında iş gücünün şirketin kısıtlı kaynağı ve “eldeki takıma göre strateji” geliştirme gereği ortadadır. Öte yandan Thales ancak finansman yapısı sağlam ve risklerden iyi korunmuş şirketler piyasa şartlarında rekabetçi ve kendine güvenli hareket edebileceğini tecrübeyle tasdik etmiştir. Bu gereklilikle Thales İK ve Finans süreçlerini stratejik yapının bir parçası olarak değerlendirir.
  5. Firma yapısına göre genel veya bölüm bölüm (SBU) danışmanlık verilebilir. Yapabilirlikler yukarıdan aşağıya (top down) ya da aşağıdan yukarıya (bottom up) yöntemlere geliştirilebilir.
  6. Thales’in danışmanlık servisi bulguları aktarmak ve ihtiyaç analiz sonuçları teslimiyle son bulmaz. Uygulama esnasında da deneyimli danışmalarımız yönetimin yanında olur. Stratejiler çok nadir bir kerede başarıya ulaşır. Önemli olan sahadan gelecek geri bildirimleri iyi anlamak ve ona göre gerekli rota değişikliklerini yapabilmektir.

olarak özetler.

Finans Ekonomi Haberleri Son Dakika Borsaistanbul bist Dolar Euro Serbest Piyasa