İK Danışmanlığı

İK Danışmanlığı

Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri

Thales ulusal ve uluslararası kurumların işe alım süreçlerini, geniş veri tabanı, etkin ilişkiler ağı ve kendi konularında uzun yıllar iş başarıları ve deneyimi olan danışmanları ile yönetir. Danışmanlarının farklı yetkinlik ve uzmanlık alanları olması avantajı ile butik seçme ve yerleştirme hizmeti verir.
Danışmanlarımız sektör odaklı olup kritik olan ya da doldurulması zor pozisyonlar için sektördeki özel yetenekleri takip ederler. Danışman kadromuz, ihtiyaca özel olarak belirlediği çalışma tarzı ve sahip olduğu sektör ve piyasa bilgisi ile kritik açık pozisyonlarınızın zamanında ve en uygun şekilde doldurulmasını sağlarken aynı zamanda sizlerin uluslararası arenada kabul edilmiş standartlarda da hizmet almanızı sağlar.

 

Değerlendirme Merkezi Danışmanlığı (Assessement)

Kurumlarca alınan değerlendirme merkezi danışmanlığı işe alım, performans değerlendirme, kariyer planlaması, eğitim süreçlerinin belirlenmesi veya liderlik ve yönetim hizmeti gibi farklı ihtiyaçlar için kullanılır. Değerlendirme, kişinin mevcut ve potansiyel yetkinliklerinin 360 derece ve objektif bilgi edinilmesi amacıyla farklı tekniklerin kullanılmasını kapsar. Uzman danışman ve akademisyenlerden oluşan kadrosuyla değerlendirme merkezi çalışmaları istenilen programa göre değişiklik göstermektedir.

Thales’in değerlendirme merkezinde kullandığı araçlardan bazıları: grup tartışmaları, rol oyunu, analiz egzersizleri, sunum, kişilik envanteri, vaka çalışmaları ve yetkinlik bazlı mülakattır.

Değerlendirme merkezi uygulamalarından verimli sonuç alınabilmesindeki en büyük etkenlerden biri de, kullanılan araçların tamamen kuruma özel olarak geliştirilmesidir. Thales, kurumun ihtiyacı, uygulanacak pozisyon, beklenen yetkinlikler gibi temel faktörlerin netleştirilip “kuruma özel”, ölçülebilir, fayda odaklı ve kullanılabilir değerlendirme merkezleri tasarlar ve sunar.

 

Kariyer Değişim Programı Destek Hizmetleri (Outplacement)

Thales kariyer değişim programını; iş gücü azaltılması, performans, şirket-fabrika-bölüm kapanışı, yeniden yapılanma gibi farklı nedenlerle şirketleri ile yol ayrımında olan kişilere, iki iş arasında kariyerlerinde ulaşmak istedikleri bir sonraki hedefe hızlı varmaları için destek veren ve yön gösteren hizmet olarak tanımlar.

Bu süreç, iş hayatında uzun sureler üst düzey yöneticilik yapmış deneyimli danışmanlar, psikolog, mentor veya kariyer koçları eşliğinde yapılan düzenli toplantılardan oluşmaktadır. Program danışmanları, kişinin kariyer bilgileri, kişilik özellikleri, mesleki yetkinlikleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda çalışarak kişilerin hedeflerine varmada en etkin yol haritasının çıkmasını hedefler.

Programın içeriği, her zaman bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir ancak genellikle aşağıda belirtilenler sürece dâhil edilir.

 1. Kişinin kişisel değerleri ve hedefleri doğrultusunda farklı kariyer seçeneklerinin üzerinden geçilmesi
 2. Ön tanışma ve programın genel prensipleri hakkında ortak kanaat oluşturma
 3. Program katılımcılarının gelecek kariyerlerinde avantaj yaratacak kişilik özelliklerinin keşfedilmesi, kişilik Envanteri uygulamaları
 4. Envanter geri bildirimleri
 5. Kişisel ve mesleki yetkinlik fark giderme egzersizleri.
 6. Yol haritası çizilirken verilecek teknik destek hizmetleri
 7. Algı yönetiminin yapılması.
 8. Fikir taraması: yapılan çalışmaların devamında kaydedilen aşamanın katılımcılar ile değerlendirilmesi.
 9. Ne tür pozisyonlara başvurulacağı ve bu sürecin nasıl yönetileceği
 10. İşe alım şirketleri ve headhunting firmaları ile ilişkiler.
 11. Profilini yükseltme ve “network” geliştirme konusunda öneriler.
 12. Mülakata hazırlık ve mülakat pratiği.
 13. Yeni şirket pozisyonlarına hazırlık.

 

İnsan Kaynakları Denetimi

Denetim (audit) kelimesi Latince –audire-dinlemek fiilinden gelir. Bu kökende ki dinlemenin manası işlerin durumunu dinleyerek şu anki mevcudiyeti ile anlamak ve olması beklenen halini saptamak için bilgi girişiminde bulunmaktır.

İnsan Kaynakları denetimi; kurallar, stratejiler, yapılar, süreçler ve prosedürlerin,

 • İş Kanunu
 • Şirket hedefleri ve personel yetkinlikleri
 • Yapabilirlikler ve hedefler
 • Fonksiyonel
 • Organizasyonel
 • Operasyonel işleyiş

açısından inceleme yapılarak yöneticilerin büyüme, mevcut durumu korumak ve etkinliği sağlamaktaki en önemli klavuzlardan biri olur.

İnsan kaynakları denetimi mevcut yapıların iyileştirilmesi ve hedeflere ulaşma etkinliğini sağlarken, şirket satın almaları ve birleşmelerde de önemli bir rol oynar. Satın alma veya birleşme öncesinde şirketlerin sadece finansal ve hukuki denetim yaptırmaları yeterli olmayabilir. Yatırımlar sadece ürün, pazar payı ve gelecek senaryolarına değil aynı zamanda da büyüme performansı düşünüldüğünde insan sermayesine bakılarak yapılır. Yeni yapı ve gelecek projeksiyonlarını gerçekleştirme konusunda ki en önemli etken olan insan sermayesinin de incelenmesi gerekir. Söz konusu denetimi, şirket satın almalarında veya birleşmelerinde ileride çıkabilecek insan kaynakları ile ilgili mevcut veya potansiyel problemlerin önceden saptanması konularında çıkabilecek açmazları minimuma indirmeyi hedefler

Denetim mevcut durum ile hedeflenen durum arasında ki boşlukları veya başka bir deyişle şirket çalışanları ile ilgili yapabilirlikler ve beklentiler arasında ki boşluğu net bir şekilde ortaya koyacağından, bu konuda şirket çalışanlarının hangi konularda donanımlarını artırması gerektiği ile ilgili eğitimleri ve gelişim planlarını da kapsar.

Finans Ekonomi Haberleri Son Dakika Borsaistanbul bist Dolar Euro Serbest Piyasa