İş Süreçleri ve Kurumsal Hafıza Danışmanlığı

İş Süreçleri ve Kurumsal Hafıza Danışmanlığı

Şirketlerin karşı karşıya kaldığı agresif piyasa koşullarında yönetilmesinde en fazla zorlanılan unsurlardan biri iş süreçleridir. İş süreçleri ile onu uygulayanlar arasındaki etkileşimin maksimum düzeyde olması gerekir. Aksi halde her eylem “insan”dan uzaklaşarak mekanikleşir ve verimsizlik başlar. Konunun, öznesi haline gelen “insan” sadece çalışanlar değil, aslında tedarikçiler ve nihai müşterilerdir de. Bu durumun fark edilememesi ise, bütüncül ve kalıcı bir çözümün ortaya konmasını geciktirir.

 

Bu nedenle Thales, konuyu sadece süreçlerin dokümante edilmesi olarak değil yönetilmesi olarak da ele alır. Bu bakış açısıyla

  1. Farklı süreçlerdeki ortak noktaların tespiti ve iş basitleştirmeleri
  2. Süreç bazındaki kadro yetkinliklerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
  3. Maliyet ve Performans ölçümleri ile Kaynak ve Kapasite kullanım oranlarının yönetilmesi
  4. Ürün geliştirme faaliyetleri
  5. Acil Durum / Kriz Yönetimi / Yedekleme

konularında temel bir bakış açısının kurum bünyesine adapte edilmesini hedefler.

Finans Ekonomi Haberleri Son Dakika Borsaistanbul bist Dolar Euro Serbest Piyasa