Enerji Yasası

» Posted by on Haz 12, 2015 in Bildiriler | 0 yorum

Enerji Yasası

Tüm canlılar ve evren için geçerli olan ve aslında hepimizin uymak için en üst derece performans sergilediğimiz bir yasa var: “en az enerji ile iş yapma yasası”.

Sanayi işletmeleri için hayati önem taşıyan bu yasa, aslında iş ve günlük hayatımızda da farketmeden uygulayageldiğimiz bir konudur.

Örneğin, batı dillerinde küçük harf “i”nin üstüne neden nokta konduğunu bilir misiniz? Yanıtı: “en az enerji ile iş yapma yasası”dır. Çünkü, elyazısıyla “ı”ların üstüne nokta koymadan “mınımum” yazarsanız, okuması güç olur, m’yi, n’yi ve ı’yı kolay kolay ayrıştıramazsınız. O nokta, okumayı kolaylaştırmak için konmuştur. O halde bu işaret neden virgül değil de noktadır?  “En az enerjiyle iş yapma” yasası geçerlidir de ondan, çünkü, nokta koymak virgül koymaktan daha kolaydır.

Sonuç olarak, “ı” nın üzerine nokta koymaktan,taşımayı daha kolay yapmak için fabrika depolarına rampa yerleştirmeye kadar her yerde karşımıza çıkan bu “enerji” konusunu ihmal etmemiz mümkün değil. Hatta, İK ve Performans yöneticilerinin görev tanımlarının temelinde; en az girdi ile en çok çıktıyı sağlamak yani en az enerji ile iş yapmak prensibi yatmaktadır.

Bu nedenle, konu ister işgücü ücretinin belirlenmesi, isterse petrol türevli yakıt tüketimi olsun, enerji kullanımı en önemli konudur. Bu nedenle de, aşağıdaki 2 husus, tüm ekonomiler için en önemli gündem maddesidir:

 • Enerji Güvenliği yani ‘enerji kaynaklarına “makul bir fiyatla” ve “sürekli olarak” ulaşabilmek ve
 • Enerji verimliliği, yani binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, sanayi de ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan, birim başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır

Konuya sanayileşme ve enerji ihtiyacı açısından bakarsak, geçtiğimiz haftalarda, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen ‘Küresel Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını’ konulu Enerji Formuna mutlaka değinmek yerinde olacaktır. Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’nde de ayrı bir gündem maddesi olacak olan enerji konusunda çok değerli katılımcıların görüşlerini aktardığı bu forumdan birkaç özet bilgi aşağıda yer almaktadır:

 • Dünyada halen 1,3 milyardan fazla insanın enerjiye güvenilir erişimi yok!
 • Araştırmalar gösteriyor ki, 2040 yılına geldiğimizde dünyanın bize sunduğu kömür, petrol ve doğalgaz kaynaklarının tamamını harcamış olacağız. O tarihten sonra bambaşka bir dünyada yaşamaya alışacağız.
 • Afrika kıtası; doğalgaz, petrol, kömür madeni ve güneş enerji açısından muazzam bir kaynak. Fakat yine Afrika’daki, yaklaşık 45 ülkeden ancak 4 ülke, vatandaşlarının sadece yüzde 50’sine yani her 2 kişiden 1’ine elektrik verebilmektedir.
 • Afrika kıtasındaki toplam 800 milyon kişinin enerji tüketimi sadece New York’taki tüketime eşittir.
 • Toplam enerji tüketiminin %80’ni, kısaca G-20 diye bilinen devletlerce gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizle ilgili bilgilere göz atarsak;

 • Türkiye’nin 2023’lü yıllarda 450 milyar kilovatsaate çıkması öngörülen enerji talebinin nasıl karşılanacağının bugünden belirlenmesi çok ama çok önemlidir.
 • Son on yıl içerisinde, dünyada doğalgaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en fazla arttığı ikinci ülke Türkiyedir.
 • Enerji açısından ise Türkiye neredeyse tamamen dışa bağımlıdır: enerjisinin yüzde 73’ünü dışarıdan ithal etmektedir.
 • Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile dünyada 7.sırada, Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır.
 • 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir. Bugün itibarıyla ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki oranı AB ülkelerinde yüzde 14 iken Türkiye’de yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir.
 • Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık % 3,7’sinin Türk Boğazları yoluyla taşınması nedeniyle enerji güvenliği açısından, Türk Boğazlarının ayrı bir önemi vardır.
 • Rusya, Norveç ve Cezayir’den sonra doğalgazda Avrupa’nın dördüncü ana arteri olma hedefini güden Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde, üretici ve tüketici ülkeler arasında; güvenilir bir transit ülke rolünü üstlenme ve dinamik bir enerji terminali konumu edinme yönünde önemli girişimlerde bulunmaktadır.
 • Türkiye eski ipek yolunun yeni versiyonu haline gelecek olan enerji nakil hatlarına köprü olmak fonksiyonu dolayısıyla en fazla dikkat toplayan ülke konumundadır.
Finans Ekonomi Haberleri Son Dakika Borsaistanbul bist Dolar Euro Serbest Piyasa